Cenovnik #  Smeštaj  #  Registracija  #  FAQ  #  Mapa Sajta  #  Partneri
About School Education Calendar Extra Activities About Syllabuses Contact Information
 
Program baš za tebe
BSS Programs
#Standardni kursevi
Programi specijalno dizajnirani za tinejdžere i studente.
#Specijalizovani kursevi
Kursevi dizajnirani za profesionalno usavršavanje.
Nakon uspešno završenog kursa svim učesnici dobijaju certifikat o pohađanju, koji im donosi mogućnost da se prijave i polažu ispit radi sticanja LCCI diplome.
Certifikat
#BSS sertifikat o pohađanju
BSS sertifikat o pohađanju je dokument koji dokazuje da ste uspešno položili ispit nakon pohađanja 30-časovnog kursa po izboru i da ste se upoznali sa kulturnim ustanovama Beograda i otkrili neka od čuda Republike Srbije.

Sertifikat dodeljuje Škola jezika Concord u ime Beogradske letnje škole. Ovaj sertifikat je veliki korak ka dobijanju sertifikata Londonske privredne komore (LCCI - London Chamber of Commerce and Industry).Nakon polaganja završnog testa na BSS, naši polaznici će imati priliku da se prijave za polaganje testa za sticanje prestižnog LCCI sertifikata, koji je priznat širom sveta.
#
Meet our principal
#LCCI međunarodni sertifikati i diplome
Concord škola jezika je jedna od prvih škola u gradu koja je prošla veoma stroge kriterijume za dobijanje licence i brenda ovlašćenog centra za obuku i testiranje Londonske privredne komore (LCCI IQ - London Chamber Of Commerce International Qualifications).

To znači da u našoj školi možete pohađati kurseve radi sticanja međunarodne diplome ili sertifikata.

Londonska privredna komora je osnovana pre više od 100 godina i poseduje mrežu ovlašćenih centara (više od 8000 njih) širom sveta.ova mreža ima više od 500.000 studenata godišnje. LCCI sertifikati su priznati širom sveta i prihvaćeni od strane mnogih kompanija i univerziteta u više od 125 zemalja. LCCIEB nudi kvalifikovanje na poljima jezika, poslovanja i informacionih tehnologija.

Od tinejdžera do iskusnog profesionalca, LCCI kvalifikacije vam mogu pomoći da dostignete zacrtane ciljeve. Bilo da želite da se okušate u marketingu, unapredite opšte poslovno znanje ili naučite novi jezik, LCCI međunarodne kvalifikacije su vaš savršeni doživotni partner u učenju. Ako ste roditelj koji želi da posavetuje svoje dete o najboljoj obuci usklađenoj sa izabranom karijerom, nudimo vam pregršt informacija o tome kakvu obuku da izaberete.

Sertifikati o poznavanju jezika koje možete steći tokom Beogradske letnje škole:

1. EFB- Engleski u poslovanju nivoi - 1, 2, 3 ,4
EFB ispit se nudi po zahtevu ili prema rasporedu na 5 nivoa: Preliminarni, Prvi, Drugi, Treći i Četvrti. Ovaj ispit je osmišljen tako da testira poslovnu komunikaciju baziranu na poslovnim aktivnostima iz realnog života. Srž ispita se sastoji od testa čitanja i pisanja, koji uključuje razumevanje pročitanog sadržaja i pisanje poslovnog pisma, obaveštenja i izveštaja. Opcioni testovi govora i slušanja su takođe na raspolaganju.

2. ELSA - pokriva sve četiri veštine
ELSA je niz dijagnostičkih testova koji pokrivaju četiri osnovne jezičke veštine - slušanje, čitanje, govor i pisanje. Mi koristimo sistem ocenjivanja po jedinstvenoj lestvici, upotrebom jedinstvenog testa za proveru sposobnosti kandidata. Pitanja su bazirana na širokom dijapazonu tema, koje se bave uslovima na poslu, kod kuće, na putovanju, testirajući tako sposobnosti osobe da se sporazume i komunicira u realnim uslovima. Test je na raspolaganju i na papiru i online, na britanskoj i američkoj verziji engleskog jezika.
ELSA je jednostavan test za određivanje vaše sposobnosti komunikacije na engleskom jeziku. Kada uspešno završite test, dobićete ELSA certifikat, koji pokazuje vaše znanje na jedinstvenoj lestvici, usklađenoj sa nivoima Evropskog okvira za jezike.

3. JETSET
JETSET ispiti su namenjeni kandidatima kojima engleski nije maternji jezik i koji žele da postignu kvalitetnu, međunarodno priznatu kvalifikaciju poznavanja engleskog jezika.
JETSET (Junior English Tests i Senior English Tests) ESOL International Qualifications su kvalifikacije znanja engleskog jezika bazirane na veštinama, osmišljene radi razvijanja i procene sposobnosti kandidata da komunicira na tom jeziku. Kvalifikacije su podeljene na 7 nivoa, od kojih svaki ima 3 obavezne komponente (testovi slušanja, čitanja i pisanja) i jednu opcionu komponentu (govorni test).
Svaki JETSET nivo predstavlja samostalnu kvalifikaciju i odvojeno se sertifikuje. Na JETSET nivoima 2, 3, 4, 5 i 6 nivoi kvalifikacije su blisko usklađeni sa Evropskim okvirom za jezike (CEF) po nivoima A1, A2, B1 i B2, respektivno. Ovi nivoi su takođe akreditovani od strane britanskog tela UK Qualifications and Curriculum Authority (QCA) kao ESOL International Qualifications.

Informacije o ostalim sertifikatima naći ćete na adresi: www.lcci.org.uk
#
 

BSS Multimedia Gallery

BSS Diaspora


YouTube Picassa Blogger Panoramio Twitter MySpace Facebook
  više o
kursevima
vanškolske
aktivnosti
obrazovni
kalendar
više o
školi
kontaktne
informacije
 
     
International Communication Fund Privredna komora Beograda Beta RFI Glob Metropoliten Tours
Ministarstvo za dijasporu Turistička organizacija Beograda Skupština Grada Beograda London Chamber of Commerce and Industry Concord Language School
Bookmark and Share