Cenovnik #  Smeštaj  #  Registracija  #  FAQ  #  Mapa Sajta  #  Partneri
About School Education Calendar Extra Activities About Syllabuses Contact Information
 

Important Information

Nekoliko reči o nama
#Progovorite srpski
Nudimo širok izbor kurseva srpskog jezika za strance koji govore engleski jezik.

Beogradska letnja škola vas poziva da se upišete na program "Srpski za strance". Naučite srpski na lak način uz pomoć našeg tima iskusnih profesionalaca. Primenom naših metoda, pomoći ćemo vam da naučite osnovne veštine komunikacije i upoznate se sa srpskom kulturom i običajima.
#Naša škola je specijalizovana u predavanju srpskog kao stranog jezika
Tokom godina smo izgradili svoje iskustvo u učenju srpskog kao stranog jezika, razvijajući uz to specifične programe i metode učenja. Naši studenti se odmah upoznaju sa temama u vezi sa kojima će moći da upotrebe svoje stečeno znanje nakon svoje prve lekcije.

Ukoliko ste stranac koji želi da nauči srpski jezik i sazna više o Srbiji i njenoj kulturi, Beogradska letnja škola je pravo mesto za vas. Naš studijski program je jedinstven jer ne uključuje samo učenje jezika, već i važne segmente kuture i stila života u Srbiji. Obrazovne aktivnosti uključuju aktivnu upotrebu sve četiri jezičke veštine (čitanje, pisanje, slušanje i govor).
 
#
#
#
Courses
#Početni kurs - 1. nivo
Na 1. nivou početnog kursa, polaznici se upoznaju sa osnovnom gramatikom i strukturom srpskog jezika. Na ovom nivou, polaznik uči veštine čitanja i pisanja, i počinje da koristi jednostavne rečenice.

Na ovom kursu, polaznici uče kako da se predstave i govore o sebi, svom poslu, porodici i prijateljima. Imaće priliku da nauče da rešavaju jednostavne situacije iz realnog života, odgovaraju na pitanja o vremenu i datumima, da se snađu tokom posete prodavnici ili restoranu, razgovaraju o hrani, kako kupiti kartu za tramvaj, autobus ili voz, pozovu taksi, pošalju razglednicu itd.
#Početni kurs - 2. nivo
Na 2. nivou, detaljnije se izučava upotreba padeža u srpskom jeziku, uče se pridevi, modalni glagoli, predlozi, redni pbrojevi, a polaznicima se prdtavlja i upotreba glagola. Po završetku ovog nivoa, polaznik je u stanju da opisuje, koristeći kratke rečenice, svoje svakodnevne navike, može da govori o odeći, TV programu, porodici, predmetima u kući i njihovom rasporedu. Polaznik će takođe naučiti terminologiju vezanu za: transakcije na menjačnici, odlazak kod frizera, razgovor o vremenu, opisivanje ljudi i njihovog izgleda, itd.

Polaznici uče kako da detaljnije govore o sebi, svom poslu, načinu života i hobijima. Moći će da govore o modi, da razgovaraju telefonom, opisuju gradove i države, napišu pismo, govore o odmoru i putovanjima, i da se snađu u pošti ili turističkoj agenciji.
#Individualni kursevi
Individualni kursevi su posebno kreirani za potrebe individualnog polaznika. osmišljen je specifičan program za svakog polaznika, na osnovu 'analize njihovih potreba i želja'. Pošto se koncentrišemo na lične potrebe polaznika on/ona može da nauči jezik i u kraćem vremenskom roku dostigne željeni nivo znanja.
#Srpski za strane studente srpskog jezika i književnosti
Ako želite da naučite srpski jezik i saznate više o Srbima i njihovoj kulturi, kurs srpskog jezika i kulture je idealan za vas. Program nudi časove srpskog jezika i uključuje važne elemente srpske kulture. Tokom svog boravka, imaćete priliku da upoznate lokalno stanovništvo, upoznate njihov način života i posetite ekskurzije u znamenita mesta u Srbiji.

Naši iskusni profesori srpskog jezika mogu sa kreiraju specifičan kurs koji tačno odgovara vašim potrebama. To može biti bilo skraćeni, intenzivni kurs koji će vas naučiti kako da komunicirate u svakodnevnim situacijama, ili sofisticiraniji, profesionalni kurs koji pokriva specifično polje interesovanja.

Polaznici govore o sebi, svojim planovima, interesovanjima, svojim prošlim i budućim planovima, analiziraju dokumente, tekstove iz novina i vesti.

Gramatika: Polaznici uče slaganje vremena, aorist i imperfekat. Oni takođe uče složene imenice, deminutive, augmentative i vežbaju spelovanje.

Oni takože unapređuju konverzacijske veštine u poslovanju i drugim specifičnim situacijama, čitaju novine i literarna dela (prozu i poeziju). Uvežbavaju prezentacije i pisanje poslovnih pisama. Časovi su organizovani tako da odgovaraju potrebama studenata i usmereni su proširivanju vokabulara i unapređivanju govorne veštine.

BSS Multimedia Gallery

BSS Diaspora


YouTube Picassa Blogger Panoramio Twitter MySpace Facebook
  više o
kursevima
vanškolske
aktivnosti
obrazovni
kalendar
više o
školi
kontaktne
informacije
 
     
International Communication Fund Privredna komora Beograda Beta RFI Glob Metropoliten Tours
Ministarstvo za dijasporu Turistička organizacija Beograda Skupština Grada Beograda London Chamber of Commerce and Industry Concord Language School
Bookmark and Share