Cenovnik #  Smeštaj  #  Registracija  #  FAQ  #  Mapa Sajta  #  Partneri
About School Education Calendar Extra Activities About Syllabuses Contact Information
 
Program baš za tebe
BSS Programs
#Standardni kursevi
Programi specijalno dizajnirani za tinejdžere i studente.
#Specijalizovani kursevi
Kursevi dizajnirani za profesionalno usavršavanje.
Nakon uspešno završenog kursa svim učesnici dobijaju sertifikat o pohađanju, koji im donosi mogućnost da se prijave i polažu ispit radi sticanja LCCI diplome.
Diploma
BSS Diploma
#Sertifikat o pohađanju
Nakon završavanja kursa na BSS 2016, polaznicima će biti izdat Sertifikat o pohađanju Beogradske letnje škole, što znači da poseduju sva neophodna znanja za sticanje LCCI sertifikata i diploma.
read more
#Zvanični jezici
Beogradska letnja škola je višejezično događanje, a zvanični jezici su - srpski i engleski.

# # #
#
Special Offer
#Stipendije bazirane na zaslugama i sreći
Svake godine, Beogradska letnja škola nudi nekoliko stipendija za talentovane polaznike željne da nauče strani jezik, dajući prednost onima koji ne mogu da priušte plaćanje pune školarine.
#
# # #
#
#
#
BSS Syllabuses
BSS Professional
#BSS Professional
BSS professional kursevi engleskog jezika po sertifikaciji Londonske privredne komore (LCCI), za mlade profesionalce od 25 do 35 godina iz zemlje i inostranstva (starosna granica nije striktna).
read more
#
#
#
#EFC - Engleski u trgovini (English for Commerce)
Oxford University Press

Pregled kursa: Ovaj kurs predstavlja izuzetnu priliku da unapredite vašu usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju. On pokriva vokabular u određenim poslovnim situacijama kao što su prezentacije proizvoda, pregovori, izveštaji u računovodstvu, sastanci, komunikacija telefonom, pisanje faktura, mejlova, obaveštenja, ljudski resursi, marketing i sl. Usklađen je sa evropskim jezičkim okvirom (CEFR).

Ciljna grupa kursa: Mladi profesionalci od 25 do 35 godina starosti iz zemlje i inostranstva (starosna granica nije striktna).

Metod kursa: Izlaganje jeziku na licu mesta, sa 5 do 8 polaznika u grupi! Koristimo komunikativni pristup zajedno sa najnovijim tehnikama u podučavanju jezika.

Nastavna sredstva: Oxford University Press i Macmillan udžbenici zajedno sa autentičnim audio i vizuelnim materijalima kao što su filmovi, CD, knjige, poslovni časopisi itd.

Uslovi za učestvovanje: Osnovno znanje engleskog za niži, i naprednije znanje za viši nivo. Test provere znanja je obavezan za sve učesnike pre početka kursa.

Naučićete kako da: Unapredite svoj poslovni engleski jezik, tako što ćete razviti sve četiri jezičke veštine: čitanje, slušanje, govor i pisanje.

Aktivnosti na kursu: Konverzacija uživo, diskusije, pisanje eseja, diktat, prevodi, dijalozi i vežbanja, namenjeni bogaćenju vašeg poslovnog vokabulara i postizanju tečnog engleskog jezika.

Završni test:
Na kraju kursa, svi polaznici polažu završni test.

Mogućnosti nakon kursa: Nakon kursa, studenti su osposobljeni da uspešno komuniciraju u poslovnom okruženju, što zahteva ne samo dobro poznavanje engleske gramatike već i razumevanje ključnih faktora poslovne komunikacije. Kurs je namenjen studentima koji žele da steknu diplomu svetski priznatih međunarodnih kurseva LCCI English for Commerce.

Preporučeni sledeći kurs: Kurs u Concord školi jezika, usaglašen sa kursom koji ste završili u BSS. Da saznate više, kliknite ovde.

#
BSS Teen
#BSS Teen
Kursevi srpskog i engleskog jezika nižeg i višeg nivoa za tinejdžere od 12 do 18 godina (starosna granica nije striktna) sa posebnom organizacijom za srpsku dijasporu.
detaljnije
BSS Student
#BSS Student
Kursevi engleskog, nemačkog, francuskog, španskog, italijanskog, grčkog, ruskog, kineskog, arapskog i srpskog jezika na nižem i višem nivou, za studente od 18 do 28 godina starosti (starosna granica nije striktna).
detaljnije

BSS Multimedia Gallery

BSS Diaspora


YouTube Picassa Blogger Panoramio Twitter MySpace Facebook
  više o
kursevima
vanškolske
aktivnosti
obrazovni
kalendar
više o
školi
kontaktne
informacije
 
     
International Communication Fund Privredna komora Beograda Beta RFI Glob Metropoliten Tours
Ministarstvo za dijasporu Turistička organizacija Beograda Skupština Grada Beograda London Chamber of Commerce and Industry Concord Language School
Bookmark and Share