Cenovnik #  Smeštaj  #  Registracija  #  FAQ  #  Mapa Sajta  #  Partneri
About School Education Calendar Extra Activities About Syllabuses Contact Information
 
Program baš za tebe
BSS Programs
#Standardni kursevi
Programi specijalno dizajnirani za tinejdžere i studente.
#Specijalizovani kursevi
Kursevi dizajnirani za profesionalno usavršavanje.
Nakon uspešno završenog kursa svim učesnici dobijaju sertifikat o pohađanju, koji im donosi mogućnost da se prijave i polažu ispit radi sticanja LCCI diplome.
Diploma
BSS Diploma
#Sertifikat o pohađanju
Nakon završavanja kursa na BSS 2014, polaznicima će biti izdat Sertifikat o pohađanju Beogradske letnje škole, što znači da poseduju sva neophodna znanja za sticanje LCCI sertifikata i diploma.
read more
#Zvanični jezici
Beogradska letnja škola je višejezično događanje, a zvanični jezici su - srpski i engleski.

# # #
#
Special Offer
#Stipendije bazirane na zaslugama i sreći
Svake godine, Beogradska letnja škola nudi nekoliko stipendija za talentovane polaznike željne da nauče strani jezik, dajući prednost onima koji ne mogu da priušte plaćanje pune školarine.
#
# # #
#
#
#
BSS Syllabuses
BSS Teen
#BSS Teen
Kursevi srpskog i engleskog jezika nižeg i višeg nivoa za tinejdžere od 12 do 18 godina (starosna granica nije striktna) sa posebnom organizacijom za srpsku dijasporu.
detaljnije
#
#
#
#Engleski jezik - Kursevi početnog i višeg nivoa
Oxford University Press

Pregled kursa: Kurs je usklađen sa evropskim jezičkim okvirom (CEFR). Ovo su letnji intenzivni kursevi engleskog jezika, sa posebnim akcentom na konverzacijske veštine i veštine pisanja koje su potrebne kandidatima da bi postigli viši nivo jezika u narednoj školskoj godini.

Ciljna grupa kursa: Ovaj kurs je specijalno dizajniran za tinejdžere od 12 do 18 godina iz zemlje i inostranstva. Starosna granica nije striktna.

Metodologija kursa: U predavanjima koristimo komunikativni pristup zajedno sa najnovijim tehnikama u podučavanju jezika, koji omogućava brže usvajanje jezika, podstiče motivaciju i smanjuje napetost, gde učionica nije uobičajeni prostor za predavanje i učenje, već centar moderne komunikacije na stranom jeziku i iskazivanja kreativnosti.

Nastavna sredstva: Koristimo vodeće, međunarodno priznate udžbenike renomiranih izdavača kao što su Oxford University Press, Cambridge University Press, Heinemann Macmillan, kao i audio, video i Internet podršku. 

Uslovi za učestvovanje: Osnovno znanje engleskog za niži, i naprednije znanje za viši nivo. Svi učesnici moraju da prođu test provere znanja pre početka kursa.

Naučićete kako da: Učesnici će unaprediti sve četiri jezičke veštine: čitanje, slušanje, govor i pisanje. Sa posebnim akcentom na veštinu pisanja kojima je kandidatima potrebna da bi postigli viši nivo jezika u narednoj školskoj godini.

Aktivnosti na kursu: Na predavanjima se koriste vizuelne i audio tehnike, dijalozi, multimedija, pisanje eseja, diskusije, jezičke igre koje motivišu studente i podstiču njihovu kreativnosti. Nakon završetka kursa, polaznici polažu završni test.

Mogućnosti nakon kursa: Ovaj kurs je osmišljen tako da omogući učesnicima upotrebu jezika u akademskim krugovima, kao i da im pomogne u polaganju specijalizovanih testova na engleskom jeziku kao što su TOEFL, IELTS, FC, CAE, opšteprihvaćeni kursevi za studiranje u inostranstvu .  

Preporučeni sledeći kurs: Kao nastavak učenja, preporučujemo kurs u Concord školi jezika koji je usaglašen sa kursom koji ste završili u BSS. Da saznate više, kliknite ovde.

#
BSS Student
#BSS Student
Kursevi engleskog, nemačkog, francuskog, španskog, italijanskog, grčkog, ruskog, kineskog, arapskog i srpskog jezika na nižem i višem nivou, za studente od 18 do 28 godina starosti (starosna granica nije striktna).
detaljnije
BSS Professional
#BSS Professional
BSS professional kursevi engleskog jezika po sertifikaciji Londonske privredne komore (LCCI), za mlade profesionalce od 25 do 35 godina iz zemlje i inostranstva (starosna granica nije striktna).
read more

BSS Multimedia Gallery

BSS Diaspora


YouTube Picassa Blogger Panoramio Twitter MySpace Facebook
  više o
kursevima
vanškolske
aktivnosti
obrazovni
kalendar
više o
školi
kontaktne
informacije
 
     
International Communication Fund Privredna komora Beograda Beta RFI Glob Metropoliten Tours
Ministarstvo za dijasporu Turistička organizacija Beograda Skupština Grada Beograda London Chamber of Commerce and Industry Concord Language School
Bookmark and Share