Cenovnik #  Smeštaj  #  Registracija  #  FAQ  #  Mapa Sajta  #  Partneri
About School Education Calendar Extra Activities About Syllabuses Contact Information
 
Program baš za tebe
BSS Programs
#Standardni kursevi
Programi specijalno dizajnirani za tinejdžere i studente.
#Specijalizovani kursevi
Kursevi dizajnirani za profesionalno usavršavanje.
Nakon uspešno završenog kursa svim učesnici dobijaju sertifikat o pohađanju, koji im donosi mogućnost da se prijave i polažu ispit radi sticanja LCCI diplome.
Diploma
BSS Diploma
#Sertifikat o pohađanju
Nakon završavanja kursa na BSS 2016, polaznicima će biti izdat Sertifikat o pohađanju Beogradske letnje škole, što znači da poseduju sva neophodna znanja za sticanje LCCI certifikata i diploma.
read more
#Zvanični jezici
Beogradska letnja škola je višejezično događanje, a zvanični jezici su - srpski i engleski.

# # #
#
Special Offer
#Stipendije bazirane na zaslugama i sreći
Svake godine, Beogradska letnja škola nudi nekoliko stipendija za talentovane polaznike željne da nauče strani jezik, dajući prednost onima koji ne mogu da priušte plaćanje pune školarine.
#
# # #
#
#
#
BSS Syllabuses
BSS Student
#BSS Student
Kursevi engleskog, nemačkog, francuskog, španskog, italijanskog, grčkog, ruskog, kineskog, arapskog i srpskog jezika na nižem i višem nivou, za studente od 18 do 28 godina starosti (starosna granica nije striktna).
detaljnije
#
#
#
#Grčki jezik

Pregled kursa: Sadržaj kursa grčkog jezika zavisiće od vaše profesije, znanja grčkog jezika i vaših ciljeva. Bilo na nižem ili višem nivou, oblasti koje ovaj kurs pokriva su: svakodnevne situacije, govor, veština razumevanja, izgovor i akcenat, veština čitanja, komunikacija telefonom i mnoge druge. Kurs je usklađen sa evropskim jezičkim okvirom (CEFR).

Ciljna grupa kursa: Studenti od 18 do 28 godina starosti (starosna granica nije striktna).

Metodologija kursa: Izlaganje jeziku na licu mesta, sa 5 do 8 polaznika u grupi! Koristimo komunikativni pristup zajedno sa najnovijim tehnikama u podučavanju jezika.

Nastavna sredstva: Tokom kursa će se koristiti udžbenici renomiranih izdavača, sa preporukom o materijalima za samostalno učenje i dodatnu lektiru.

Uslovi za učestvovanje: Osnovno znanje grčkog za niži, i naprednije znanje za viši nivo. Test provere znanja je obavezan za sve učesnike pre početka kursa.

Naučićete kako da: Uspešno komunicirate u grčkom okruženju i sa grčkim državljanima, ostvarite jači kontakt sa vašim kolegama i klijentima iz Grčke tako što ćete pokazati da ste zainteresovani za grčki jezik i kulturu, pokažete dobru volju i doprinesete međunarodnoj komunikaciji i na ličnom i profesionalnom nivou.

Aktivnosti na kursu: Konverzacija uživo, diskusije, pisanje eseja, diktati, prevodi i još mnogo toga.

Mogućnosti nakon kursa: Niži nivo kursa omogućava učesnicima da koriste grčki u svakodnevnim situacijama i da i dalje unapređuju svoje veštine, dok ih viši nivo ovog kursa osposobljava da koriste grčki u akademskom okruženju kao i da razumeju grčku kulturu, istoriju, umetnost i arhitekturu.

Preporučujemo naredni kurs: Kurs u Concord školi jezika, usaglašen sa kursom koji ste završili u BSS. Da saznate više, kliknite ovde.

#
BSS Teen
#BSS Teen
Kursevi srpskog i engleskog jezika nižeg i višeg nivoa za tinejdžere od 12 do 18 godina (starosna granica nije striktna) sa posebnom organizacijom za srpsku dijasporu.
detaljnije
BSS Professional
#BSS Professional
BSS professional kursevi engleskog jezika po sertifikaciji Londonske privredne komore (LCCI), za mlade profesionalce od 25 do 35 godina iz zemlje i inostranstva (starosna granica nije striktna).
read more

BSS Multimedia Gallery

BSS Diaspora


YouTube Picassa Blogger Panoramio Twitter MySpace Facebook
  više o
kursevima
vanškolske
aktivnosti
obrazovni
kalendar
više o
školi
kontaktne
informacije
 
     
International Communication Fund Privredna komora Beograda Beta RFI Glob Metropoliten Tours
Ministarstvo za dijasporu Turistička organizacija Beograda Skupština Grada Beograda London Chamber of Commerce and Industry Concord Language School
Bookmark and Share